biuro rachunkowe,księgowość,bukowiec,brójce


Magdalena Comporek

Kwalifikacje


  1. Certyfikat księgowy nr 46149/2010 wydany przez Departament Ministerstwa Finansów;
  2. Studia podyplomowe z zakresu Rachunkowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (2010r);
  3. Studia wyższe magisterskie, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego (2003r);
  4. Studia wyższe licencjackie, zakres Strategie Podatkowe, Uniwersytet Łódzki (2001r);
  5. Kurs dla Głównych Księgowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, O/Łódź (2000r);
  6. Kurs dla Księgowych Bilansistów, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, O/Łódź (1999r);
  7. Kurs „Własna Firma krok Po kroku”, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (2011r);
  8. Szkolenie „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, O/Łódź (2012r);
  9. 10 lat na stanowisku głównej księgowej w firmie produkcyjno-handlowej, wiele kontroli z urzędu skarbowego, UKS i ZUS zakończonych protokołem bez jakichkolwiek uwag i zastrzeżeń.